Fingerjoint headstock

Fingerjoint headstock

Η ένωση fingerjoint, λέγεται στην εγχώρια αγορά  ‘’ χτένι’’ και  είναι  ένας  τρόπος  ένωσης  κατά  μήκος  των  νερών  του  ξύλου.  Έχει σαν  αποτέλεσμα  πολύ γερή, σχεδόν  αόρατη  ένωση. Στην  κατασκευή  των  μουσικών  οργάνων  εφαρμόστηκε  για  πρώτη  φορά  στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  2000, από  μεγάλο  αμερικάνικο  εργοστάσιο, με  τη  διαφορά  ότι  η  ένωση  γίνεται  εγκάρσια  στα  νερά  του  ξύλου  (σόκορα).  Αν  και  σαν  προτέρημα  είχε  τη  μεγάλη  οικονομία  ξύλου, απέναντι  στις  άλλες  μεθόδους  κατασκευής  headstock,  στην  πορεία  του  χρόνου  αποδείχτηκε  αναξιόπιστη  σε  σημείο  που  σήμερα  να  έχει  εγκαταλειφθεί. Ένα τέτοιο  παράδειγμα  είναι  και  το  headstock  αυτής  της  STANFORD (FUDCH).  Ενίσχυση  με  μεγάλο  volute  κρίθηκε  απαραίτητη  για  τη  στατικότητα  του  headstock  στο  χρόνο.

[nggallery id=18]